Natur
lycke butiken ilycke behandling miljöbild
miljöbild ormbunke osteopati behandling manuell integrativ lycke ilycke
miljöbild glasögon växt osteopati behandling manuell integrativ lycke ilycke


Låt dig inspireras och få behandling av naturen, moder jord.

Jenny har medlemsskap i Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen.


Nedan kan du ta del av konkreta övningar, läsa mer om gammelskogen mm. 


"The Tao is called the Great Mother: 

empty yet inexhaustible, 

it gives birth to infinite worlds. 


It is always present within you. 

You can use it any way you want."


Dikt från boken Tao te Ching.


Övningen med trädet

Moder Jords oförglömliga livsenergi finns överallt, i marken, stenen, trädet.

I denna övning får du tillåta dig berikas av marken och trädets rörelser som blir närvarande inom dig - bli ett med altet. Stå med fördel barfota, och gärna med barhudad rygg när möjlighet ges.

Trädet och marken får också ta del av dig, och ditt medvetande - ni blir tillsammans en enhet.Art of osteopathy

Osteopatins filosofi är oändlig, och expanderar i mitt medvetande. 

Övningen sammanflätas med osteopatiska tekniker, jag tänker främst på: 


- BLT (Balance Ligament Tension) en direkt men mjukt teknik 

vars syfte är att jobba med proprioceptorerna, nervsystemet, medvetenheten - för självläkning.


- IVM (In Volontary Motions), en ursprungsteknik till KS (KranioSakral) som är en indirekt teknik:

Syftet är att min medvetenhet skall väcka din medvetenhet (om min medvetenhet).

Jag noterar, utan att värdera och inväntar tiden och möjligen stillpoint - självläkningen, om kroppen är redo.


- Ossilering, mjuk och behaglig rytmisk (livskraftens energi i vardandet), roterande rörelse genom collumna. Centralt i tekniken är att främja PSNS (ParaSympatiskaNervSystemet), som förbättrar cirkulationen och återställandet av rörlighet och homeostas. 


- CLG (Central Gravcity Line) Hållningen blir förändrad när du blir ett med trädet. Du och trädet får en gemensam CLG. I och med medvetandet om din kroppshållning kan förändring ske, om det är rätt tid för din kropp att släppa på gamla och färdigbearbetade försvar och spänningar (cellminne).


- Jordning till marken som är en obegränsad källa till läkande energi, genom via huden absorbera fria elektroner.