Jenny ger manuell behandling och konsultation. Hembesök  människor och andra djur,
samt
Havshotellet i Marstrand. Lugn, intuitiv behandling med beröringstekniker efter önskemål (såsom massage eller osteopati).

Mötet och behandlingen utgår alltid ifrån det friska, att hitta vem individen är i sin renaste form, hitta och se kärnan i det friska och utgå därifrån och eventuella obalanser i förhållande till det. 

Det går även bra att komma till Steengädsgården i Kode för Mio-terapi (djurassisterad terapi) med Frida och även för Miobehandling med hjälp av häst, tillsammans med Jenny, Frida.
Miobehandling är en kroppsbehandling via ett fysiskt, mentalt och känslomässigt möte. Ofta uppsuttet, om än stillastående. En självläkning som utgår från det friska. Att hitta vem individen är i sin renaste form, kärnan, och eventuella obalanser i förhållande till det. Jag vägleder utefter vad som sker fysiskt via mikrorörelser, medveten samvaro, inre fokus, avslappning och tillit. 

 


Välkommen att boka en behandling via Jenny@iLycke.se, samtal eller sms på 073-930 64 61.